Dziecięca fizyka

W tym tygodniu w grupie „Misie Uszatki” blok tematyczny dotyczył wynalazków. Przedszkolaki poznały potrzebę i historię powstawania niektórych wynalazków.W czasie zajęć powstały krok po kroku konstrukcje naszych własnych wynalazków : studnie głębinowe i pojazdy. By rozbudzić dziecięcą ciekawość i zbliżyć się do poznania fizyki i techniki, przeprowadziliśmy interaktywnie zabawy.