I Ty możesz zostać Bohaterem!

logo

Nasze przedszkole bierze czynny udział w akcji, Dnia Dawcy Szpiku w powiecie bytowskim, który ma się odbyć w dniu 11 i 12 marca 2018 r. Patronat honorowy nad tą inicjatywą objął Starosta Bytowski Leszek Waszkiewicz.

Akcja ta będzie poświęcona poszerzaniu wiedzy na temat komórek macierzystych oraz przede wszystkim rejestracji ich dawców. Organizacja tego wydarzenia jest wspólną inicjatywą rodziny  Marysi Mróz oraz Fundacji DKMS (Baza Dawców Komórek Macierzystych) z Warszawy. Marysia, której rodzice pochodzą z Bytowa i Tuchomia, urodziła się 12 stycznia 2018r  z ostrą białaczką limfoblastyczną i niedługo będzie potrzebować przeszczepu szpiku dającego szansę całkowitego powrotu do zdrowia.

 Celem akcji jest  uwrażliwienie dzieci na potrzeby ludzi dotkniętych chorobą, zrozumienie idei niesienia pomocy drugiej osobie oraz rozpowszechnianie wśród rodziców informacji na temat fundacji DKMS i zachęcanie do rejestracji w Bazie Dawców Komórek Macierzystych.

plakat elektronicznyinformacje dla dawców