Rada Rodziców

 

PrzewodniczącyAleksander Pradella

Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Treder

Skarbnik – Karolina Kwidzińska

Sekretarz – Alicja Witt