Reaguj Ratuj!

20171122_10024520171123_095422

Ratownik medyczny pan Grzegorz Depka Prondzinski przybliżył dzieciom swoją pracę, oraz jak należy postępować w przypadku skaleczenia, omdlenia, krwotoku, oparzenia, a także w przypadk20171123_095119u udzielenia pierwszej pomocy. Dziękujemy za tę niecodzienną lekcję!

20171123_092459