Sensodydaktyka

        W naszym przedszkolu zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu Sensodydaktyki w celu poszerzenia wiedzy, kompetencji i wzbogacenia warsztatu pracy o zagadnienia związane z procesami integracji sensorycznej.

               Nasi nauczyciele wiedzą doskonale, że percepcja wzrokowa, słuchowa, dotykowa, jak i sprawność motoryki dużej i małej powinny być od najmłodszych lat kompleksowo rozwijana, tak aby przeciwdziałać wszelkim niepowodzeniom szkolnym. Ważne jest zatem, aby procesy przetwarzania sensorycznego przebiegały w sposób prawidłowy, by tworzyć solidny fundament do właściwego rozwoju dziecka.