Spacerem po lesie

20180927_095651    Dzieci udały się autokarem do lasu, gdzie czekał na nie Pan Leśniczy w miejscowości Jabłończ Wielki. Dzięki uprzejmości leśniczego, Pana Edwarda Turzyńskiego, poznały zagadnienia związane z lasem i przeciwdziałaniem zanieczyszczaniu środowiska. Wycieczka do lasu dostarczyła dzieciom wielu wrażeń.
Dzieci poznawały przyrodę „ patrząc, słuchając , dotykając”.20180927_101955 Uczyły się właściwego zachowania w lesie, obserwowały rośliny i zwierzęta, szukały i rozróżniały grzyby. Leśniczy zaprowadził nas i wskazał Kurhany – kopce ziemne z okresu wczesnego średniowiecza, które najprawdopodobniej były grobowcami. Zbieraliśmy również okazy do kącika przyrody.

Na koniec siedzieliśmy przy ognisku, wspólnie oglądaliśmy nasze znalezione skarby w lesie i zjedliśmy pieczoną kiełbaskę.