,,Szkoła dla Rodziców”

25 listopada 2019r zakończyła się ,,Szkoła dla Rodziców”, która trwała od 23 września 2019r. Zajęcia odbywały w się w naszym przedszkolu raz w tygodniu. Wzięli w niej udział rodzice, którzy chcieli się dowiedzieć jak pomóc swoim dzieciom oraz mogli podzielić się z innymi rodzicami o problemach z jakimi się stykają na co dzień będąc rodzicem.

Zajęcia były przeprowadzone dzięki Poradni Psychologiczno –  Pedagogicznej w Bytowie i prowadziły ją Pani Anna Matysiak – Rembalska oraz Pani Iwona Michnowicz.

Mamy nadzieję, że będzie druga edycja ,,Szkoły dla Rodziców”, w której znów będzie można wziąć udział.