Szkolenie z komunikacji alternatywnej

Kadra pedagogiczna naszego Przedszkola uczestniczyła w szkoleniu i zdobyła kolejny stopień z  – „Programu Językowego  Makaton – system gestów i symboli graficznych”

W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.