Za serce, trud, uśmiech…

Przedszkolaki podziękowały nauczycielkom oraz pracownikom obsługi za trud cierpliwość, miłość i wielkie poświęcenie, włożony w ich edukację i wychowanie.

14 października w Bck-u odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystości obecni byli nauczyciele, pracownicy obsługi oraz rodzice i zaproszeni goście. Część artystyczną przygotowały dzieci z grup „Misie Uszatki” i „Biedronki”