loading

O nas

Przedszkole Nr 2 w Bytowie

zlokalizowane jest przy ulicy Jana Bauera 9 i skupia:

  • 3 grupy dzieci 6-letnich,
  • 2 grupy dzieci 5-letnich,
  • 2 grupy dzieci 4-letnich
  • 2 grupy dzieci 3-letnich.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Halina Klimczak.

Czas pracy placówki dostosowany jest do potrzeb środowiska oraz zgodny z Zarządzeniem Ministra Oświaty i wychowania z dnia 12.04.1992r. MP nr 12 p. 86 oraz Uchwały Rady Miejskiej nr V/44/94 z dnia 13.12.1994r.

Do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 171 dzieci.

Przedszkole jest czynne w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Czas pracy przedszkola w godz. od 6:30 do 16:00. 

Czas realizacji podstawy programowej od 8.00-13.00, jest bezpłatny. 

Za pozostałe godziny rodzice płacą 1zł/h (z wyjątkiem 6-latków).

Kadra pedagogiczna liczy 18 nauczycielek w tym nauczycielka religii, nauczycielka logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej:
– 18 nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym,
– 8 nauczycieli dyplomowanych,
– 3 nauczycieli mianowanych,
– 6  nauczycieli kontraktowych,
– 1 nauczyciel stażysta

Personel administracyjno – obsługowy

W przedszkolu pracują 2 pomoce nauczyciela, 4 woźne oddziałowe, konserwator, referent administracyjno – biurowy oraz główny księgowy.

Skip to content