loading

O nas

Przedszkole Nr 2 w Bytowie

zlokalizowane jest przy ulicy Jana Bauera 9 i skupia:

  • 4 grupy dzieci 6-letnich,
  • 2 grupy dzieci 5-letnich,
  • 3 grupy dzieci 4-letnich
  • 1 grupa dzieci 3-letnich.

Dyrektorem przedszkola jest

mgr Halina Klimczak.

Czas pracy placówki dostosowany jest do potrzeb środowiska oraz zgodny z Zarządzeniem Ministra Oświaty i wychowania z dnia 12.04.1992r. MP nr 12 p. 86 oraz Uchwały Rady Miejskiej nr V/44/94 z dnia 13.12.1994r.

Do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 uczęszcza 195 dzieci.

Przedszkole jest czynne w tygodniu od poniedziałku do piątku.

Czas pracy przedszkola w godz. od 6:30 do 16:00. 

Czas realizacji podstawy programowej od 8.00-13.00, jest bezpłatny. 

Za pozostałe godziny rodzice płacą 1.30zł/h (z wyjątkiem 6-latków).

Kadra pedagogiczna liczy 17 nauczycielek w tym nauczycielka religii, nauczycielka logopedii
– 17 nauczycieli z wykształceniem wyższym magisterskim z przygotowaniem pedagogicznym,
– nauczyciele dyplomowani
– nauczyciele mianowani

NA PODSTAWIE ART. 42 UST.2F – USTAWY KARTA NAUCZYCIELA, WYKAZ DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI

Z PRZEDSZKOLA NR 2 DLA RODZICÓW I DZIECI

Nazwisko i imię nauczyciela PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
CYBULA SYLWIA 7:30-8:00

13:00-13:30

DUDEK KAROLINA 15:00-15:30 11:00-11:30
KATARZYNA

MROZEK-GLISZCZYŃSKA

7:30-8:00 13:00-13:30
GRUDNOWSKA-SABISZ KAROLINA 15:00-16:00
GROTKOWSKA MAGDALENA 15:00-15:30 10:00-10:00
JAŻDŻEWSKA MARIA 11:00-11:30 15:00-15:30
JAŻDŻEWSKA MONIKA 10:30-11:00 15:00-15:30
JEŻ-CHODORSKA ALEKSANDRA 13:30-14:00 8:00-8:30
LISIŃSKA KAROLINA 13:00-14:00
 PAŁUBICKA ANNA 15:30-16:00 14:00-14.30
POPOWICZ EWA 9:00-9:30 13:00-13:30
RYNGWELSKA ELŻBIETA 15:00-15:30 13:00-13:30
SINKIEWICZ JUSTYNA 7:30-8:00

13:00-13:30

SOLIŃSKA BARBARA 15:30-16:00 15:30-16:00
TURZYŃSKA ANETA 15:00-16:00
SŁAWSKA GRAŻYNA 7:30-8:00
ŻMUDA TRZEBIATOWSKA BEATA 8:00-9:00
KLIMCZAK HALINA 13:00-14:00

 

Personel administracyjno – obsługowy

W przedszkolu pracują 6 pomocy nauczyciela, 4 woźne oddziałowe, konserwator, referent administracyjno – biurowy oraz główny księgowy.

Skip to content