loading

Regulaminy, plany i statut

Informacje dotyczące organizacji oraz programów nauczania naszego przedszkola

Statut Przedszkola Nr 2 w Bytowie 2023

Plan nadzoru pedagogicznego 2023/2024

Roczny Plan pracy 2023/2024

Program wychowawczo-profilaktyczny

Koncepcja pracy

Procedury pracy w czasie epidemii

Skip to content