loading

Regulaminy, plany i statut

Informacje dotyczące organizacji oraz programów nauczania naszego przedszkola

Statut Przedszkola Nr 2 w Bytowie 2022

Plan nadzoru pedagogicznego 2021/2022

Roczny Plan pracy

Program wychowawczo-profilaktyczny

Koncepcja pracy

Procedury pracy w czasie epidemii

Skip to content