loading

Zajęcia dodatkowe

W naszym przedszkolu dzieci uczą się poprzez zabawę. Sprzyjają temu:

– zabawy teatralne
– zajęcia rytmiczne i taneczne
– nauka gry na instrumentach
– warsztaty kulinarne
– zabawy i zajęcia sportowe
– gry planszowe i elementy programowania.

Ponadto w ramach rozwijania kompetencji dzieci poznają różne zawody, spotykają się z twórcami, uczestniczą w
przedstawieniach teatralnych i koncertach muzycznych. Jeżdżą na wycieczki do różnych środowisk. Poznają swój
region i historię. Kształtują swój charakter ucząc się współdziałania w grupie, opiekowania się młodszymi i    niepełnosprawnymi. Mają też zapewniony codzienny bliski kontakt z literaturą i sztuką. Kształtują swą postawę i wrażliwość ekologiczną. Uczą się dbać o swoje zdrowie i prawidłowy rozwój.

Przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania w formie zajęć:

– rewalidacyjnych,
– korekcyjno – kompensacyjnych,
– surdopedagogiki i tyflopedagogiki,
– logopedii,
– gimnastyki korekcyjnej,
– logorytmicznych,
– socjoterapeutycznych.

Dziećmi, które posiadają orzeczenia o wczesnym wspomagania i kształceniu specjalnym opiekują się specjaliści:

–  neurologopeda,
–  nauczyciel zajęć korekcyjnych,
–  oligofrenopedagodzy,
–  terapeuci pedagogiczni,
–  pomoc psychologiczna.

Kwalifikacje zespołu specjalistów pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania:

–  studia magisterskie z zakresu – Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,
–  studia podyplomowe z zakresu – Pedagogiczno-Psychologicznej profilaktyki w placówkach oświatowo –
wychowawczych,
–  kurs kwalifikacyjny z zakresu – Oligofrenopedagogiki,
–  kurs z zakresu – Wybrane zagadnienia z terapii dzieci z autyzmem,
–  III  stopnie -Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem,
–  II stopnie -Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
–  superwizje w poradni RUBIKON – zajęcia i konsultacje specjalistyczne z zakresu pracy z dziećmi
autystycznymi,
–  kurs z zakresu – Uczeń z zespołem Aspergera, autyzmem wysoko funkcjonującym w przedszkolu i domu,
–  terapeuta pedagogiczny w Fundacji Sprawni Inaczej,
–  studia magisterskie z zakresu – Wychowanie fizyczne z uprawnieniami do prowadzenia zajęć korekcyjno –
kompensacyjnych w przedszkolach,
–  specjalista z zakresu – Diagnozy i Terapii Pedagogicznej,
–  studia podyplomowe z zakresu – Oligofrenopedagogiki,
–  studia magisterskie z zakresu- Logopedii,
–  studia podyplomowe z zakresu – Neurologopedii,
–  studia podyplomowe z zakresu – Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej,
–  I  stopień języka migowego,
–  kurs posługiwania się językiem Makaton.

Skip to content